Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Giao ban công tác báo chí tháng 8/2022
Ngày đăng: 07/09/2022  10:59
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 7/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác báo chí tháng 8/2022. Đồng chí Lê Quang Thới - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, các sở ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh và phóng viên báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động báo chí tháng 7, 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2022; đại diện Ban cán sự đảng UBND tỉnh thông tin tình hình KT-XH của tỉnh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022; Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí - xuất bản trên địa bàn tỉnh...

 

Trong tháng 7, 8/2022, các cơ quan chức năng của tỉnh đã định hướng, hướng dẫn thông tin tuyên truyền kịp thời cho các cơ quan báo chí, truyền thông; quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật.

 

Các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh đã bám sát chỉ đạo định hướng và tình hình thực tiễn của địa phương để thông tin tuyên truyền. Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trong tháng 9/2022: Tiếp tục Tuyên truyền việc triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; các nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2022; về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đén năm 2045. Kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết Dengue; công tác bảo đảm an toàn hồ đập, giao thông trong mùa mưa, bão. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38-/NQ-CP, ngày 17-3-2022 của Chính phủ về Ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 664/CĐ-TTg, ngày 25-7-2022 về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; Nghị quyết số 87/NQ-CP, ngày 18/7/2022 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến xếp loại đối với các doanh nghiệp nhà nước tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022); 92 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930- 25/9/2022); Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027 (dự kiến được tổ chức vào ngày 27-28/9/2022); Cuộc thi tìm hiểu “Kon Tum - 110 năm xây dựng và phát triển”.

 

Thường xuyên tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum lần thứ hai - năm 2022; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023).

 

Trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng cần phải có định hướng cụ thể để các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền đúng trọng tâm, trọng điểm nhằm làm tốt công tác tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, đề nghị địa phương quan tâm tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh được thuận lợi; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực đặt mua báo Đảng nhằm mục đích tuyên truyền theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước...

 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Quang Thới

phát biểu kết luận Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại hội nghị. Đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú tại địa phương tập trung tuyên truyền một số nhiệm vụ trọng tâm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông; ngoài ra các cơ quan, địa phương chủ động phối hợp cung cấp thông tin nhằm đảm bảo tính thời sự và thông tin chính thống theo quy định.

 

Hữu Phương