Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
Ngày đăng: 16/09/2022  15:28
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3064/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác người cao tuổi và chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi; Phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa tỉnh, tổ chức triển khai hiệu quả hai Chương trình: “Người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Người cao tuổi tham gia xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở”.

 

Sở Lao động - TBXH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương rà soát nhu cầu thực tế nhóm người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế báo cáo, đề xuất giải pháp hỗ trợ người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đề xuất, bổ sung các thiết chế chăm sóc người cao tuổi, nhất là cơ sở dưỡng lão vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nghiên cứu triển khai thực hiện cung cấp gói dịch vụ khám sức khỏe định kỳ kịp thời phát hiện, điều trị một số bệnh phổ biến ở người cao tuổi; Phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người cao tuổi tự chăm sóc sức khỏe tại nhà.

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện việc rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi theo quy định; Phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu triển khai thực hiện cung cấp gói dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe tại nhà trong trường hợp người cao tuổi không thể đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để khám sức khỏe định kỳ.

 

UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, bổ sung các thiết chế chăm sóc người cao tuổi, nhất là cơ sở dưỡng lão vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội đến toàn thể cán bộ, hội viên và Nhân dân; Tổ chức các chương trình học tập nâng cao sức khỏe tinh thần cho các hội viên người cao tuổi; tập trung rà soát, thực hiện khẩn trương, dứt điểm việc tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho người cao tuổi chưa có thẻ bảo hiểm y tế…

 

Trần Huệ