Chủ nhật, Ngày 11/06/2023 -

Chủ động phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 4 (bão Noru)
Ngày đăng: 27/09/2022  17:24
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3215/UBND-NNTN về việc chủ động phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 4 (bão Noru) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 688-CV/TU ngày 26/9/2022 và Thông báo số 589-TB/TU ngày 26/9/2022 của Thường trực Tỉnh ủy; Công điện số 855/CĐ-TTg ngày 25/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 04/CĐ-CTUBND ngày 25/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức, kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ.

 

Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát các thôn (làng), khu (điểm) dân cư, trụ sở cơ quan, nơi làm việc, nơi đóng quân của các đơn vị; kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là nơi có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ với tinh thần "đi trước một bước" so với diễn biến của bão; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng xảy ra thiên tai.

 

Rà soát, nắm chắc số lượng nhân lực, phương tiện, vật tư dự phòng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai ở từng địa phương, đơn vị và có phương án huy động phương tiện, lực lượng ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục kịp thời khi có thiên tai xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ "Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ"; có kế hoạch, phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống, sự cố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

 

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang (bao gồm các đơn vị của Trung ương đứng chân trên địa bàn) tổ chức rà soát, kịp thời bổ sung, huy động lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị để phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

 

Yêu cầu chủ đầu tư các công trình, nhất là các công trình thủy lợi, thủy điện, đường sá, khai thác khoáng sản... thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống thiên tai, nhất là việc chấp hành quy trình xả lũ, bảo đảm an toàn cho người lao động và người dân trong khu vực vùng dự án và vùng hạ du. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các đơn vị không chấp hành nội dung trên.

 

2. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành rà soát, có biện pháp thông tin cảnh báo, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại qua các cầu treo dân sinh, ngầm, tràn, các tuyến đường sông, các tuyến đường bộ dễ xảy ra sạt lở đất, ngập sâu, nước chảy xiết... khi xảy ra mưa lũ để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, sớm khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra.

 

3. Giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, Điện lực Kon Tum và các đơn vị liên quan rà soát triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, an toàn giao thông; sẵn sàng lực lượng, vật tư để ứng cứu, sớm khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra.

 

4. UBND các huyện, thành phố tổ chức trực 24/24 giờ từ ngày 27/9/2022 đến khi kết thúc hoàn lưu bão để chỉ đạo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và báo cáo cấp có thẩm quyền về tình hình, kết quả công tác phòng, chống, ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn./.

                                                                               

                                                                                          Lê Hằng – Văn Hạ