Chủ nhật, Ngày 01/10/2023 -

Phân bổ hơn 1 ngàn tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ I, năm học 2022-2023
Ngày đăng: 01/10/2022  11:48
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 29/9/2022, UBND tỉnh đã phân bổ 1.047.600 kg gạo cho các trường học trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ cho 47.942 học sinh trong 5 tháng học kỳ I, năm học 2022-2023 theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

 

Hỗ trợ gạo cho học sinh thuộc đối tượng theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ

 

Theo đó, các trường trên địa bàn thành phố Kon Tum là 30.975 kg, huyện Đăk Hà là 95.625 kg, huyện Đăk Tô là 70.440 kg, huyện Tu Mơ Rông là 253.260 kg, huyện Ngọc Hồi là 66.750 kg, huyện Đăk Glei là 196.305 kg, huyện Sa Thầy là 72.375 kg, huyện Kon Rẫy là 59.190 kg, huyện Kon Plông là 133.560 kg và huyện Ia H'Drai là 69.120 kg.

 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên và UBND các huyện, thành phố tổ chức tiếp nhận để cấp phát, sử dụng cho học sinh đảm bảo đúng số lượng, chất lượng, đối tượng và thời gian quy định. Hoàn thành việc tiếp nhận, cấp phát trước ngày 30/10/2022.

 

Cổng TTĐT tỉnh