Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 05/10/2022  15:23
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/10, Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1812/STTTT-TTBCXB gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Văn hóa-Thể thao-Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố về việc tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung như sau:

 

Tuyên truyền, đảm bảo kịp thời, minh bạch thông tin về giá và công tác điều hành giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo điều hành giá nhất là diễn biến giá cả các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để hạn chế gia tăng lạm phát kỳ vọng, ổn định tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp (Văn bản số 3107/UBND-KTTH ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh).

 

Tuyên truyền kịp thời cung cấp thông tin về lao động, việc làm, giáo dục, đào tạo, tạo được sự quan tâm, đồng thuận và huy động toàn xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hỗ trợ phát triển thị trường lao động (Văn bản số 3235/UBND-KGVX ngày 28/09/2022 của UBND tỉnh).

 

Tuyên truyền về trách nhiệm của các chủ nguồn thải chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại trong việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường (Văn bản số 3244/UBND-NNTN ngày 29/09/2022 của UBND tỉnh).

 

Tuyên truyền rộng rãi nội dung Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL đến cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân trên địa bàn, đặc biệt là các thư viện thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư (Văn bản số 3207/UBND-KGVX ngày 27/09/2022 của UBND tỉnh).

 

Tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y, Luật Thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản trong hoạt động phòng, chống dịch bệnh động vật; Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, Viet GAP, GlobalGAP...; Một số bệnh thường gặp ở thủy sản nước ngọt và các biện pháp phòng, trị bệnh; Thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác về tình hình dịch bệnh động vật thủy sản, kết quả quan trắc môi trường tại các vùng nuôi trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 3112/KH-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh).

 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư, người kinh doanh động vật, giết mổ động vật về sự nguy hiểm của các bệnh truyền lây từ động vật sang người như: bệnh Dại, bệnh Cúm gia cầm...và các biện pháp phòng chống phòng, chống dịch; tuyên truyền rộng rãi theo tài liệu hướng dẫn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với người bị chó cắn xử lý y tế ban đầu ngay sau khi bị chó cắn và đến các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời.

 

Tuyên truyền về việc hạn chế nuôi chó, gia đình có nhu cầu nuôi chó thì chỉ nên nuôi 01 con để giảm tổng đàn chó của Việt Nam, nuôi chó phải đăng ký với địa phương và thực hiện xích hoặc nhốt chó, đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm cho chó và có người dắt chó (Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh).

 

Tuyên truyền khẳng định vị trí, vai trò của hoạt động xuất bản, in và phát hành sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác xuất bản, in, phát hành sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho sự phát triển của hoạt động xuất bản trong 70 năm qua; Giáo dục truyền thống, phát huy thành quả đã đạt được để xây dựng ngành xuất bản Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chủ động hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế.

 

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách gắn với hoạt động của các cơ quan, đơn vị, gắn với các hoạt động phát triển văn hóa đọc tại cộng đồng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 

Phương thức, hình thức tuyên truyền: Xây dựng phóng sự, tin, bài, các chuyên mục tuyên truyền, quảng bá về hoạt động của kỷ niệm trên các phương tiện truyền thông, hệ thống truyền thông cơ sở, trang thông tin điện tử, pano, áp phích, băng rôn.... Tuyên truyền lịch sử, truyền thống 70 năm thành lập, xây dựng và phát triển của ngành; những thành tựu của ngành; giới thiệu, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu; giới thiệu những bộ sách, đầu sách giá trị, hữu ích; sách thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; sách thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Kon Tum...

 

Treo băng rôn tại trụ sở; các hiệu sách, siêu thị sách, cơ sở in, phát hành trên địa bàn tỉnh, trục đường ... từ ngày 01/10 - 15/10/2022. Nội dung trên băng rôn thống nhất toàn tỉnh: “Chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Xuất bản, In, Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022)”./.

 

                                                                                                    Trịnh Minh