Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Giải thể BCĐ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình quan trọng của tỉnh
Ngày đăng: 06/10/2022  16:55
Mặc định Cỡ chữ
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Thông báo 594-TB/TU ngày 30/9 về việc giải thể Ban Chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình quan trọng của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giải thể Ban Chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình quan trọng của tỉnh như đề nghị của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình quan trọng của tỉnh (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh).

 

Trong thời gian tới, nếu phát sinh công trình quan trọng, cấp bách cần có sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo thực hiện đối với từng dự án cụ thể và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Cũng trong ngày 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Thông báo 595-TB/TU thống nhất chủ trương giải thể Câu Lạc bộ hưu trí thành phố Kon Tum; Thông báo 596-TB/TU thống nhất chủ trương giải thể Hội Giáo dục chăm sóc sức khoẻ cộng đồng tỉnh theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

Dương Nương