Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho 04 cá nhân
Ngày đăng: 14/10/2022  09:40
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/10/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” giai đoạn 2019 - 2021 (đợt 2) cho 04 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2019 - 2021.

4 cá nhân gồm: (1) Ông A Vượng, Chánh Thanh tra tỉnh ; (2) Ông Trương Quang Việt, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; (3) Ông Hồ Thanh Hoàng, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; (4) Ông Ngô Văn Hạ, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

    

Lê Thiện - Hương Giang

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?