Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Khen thưởng thành tích trong triển khai Kết luận số 08-KL/TU ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày đăng: 24/04/2024  20:23
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 24/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 220/QĐ-UBND khen thưởng thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 36 tập thể và 53 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023.

 

Qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TU ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh; Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hộ nghèo, đối tượng chính sách, người  dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu của thị trường, chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn đầu tư tái sản xuất, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu,... Từ đó, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; nhiều hộ dân, trong đó có đồng bào DTTS đã vươn lên thoát nghèo, trở thành các hộ khá, giàu; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, hiện đại, sạch đẹp hơn.

 

Tính đến cuối năm 2023, hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 là 10.220 hộ, chiếm tỷ lệ 6,84% so với  tổng số hộ dân toàn tỉnh; trong đó, hộ nghèo DTTS là 9.716 hộ, chiếm 95,06% so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh; Hộ cận nghèo 6.568 hộ, chiếm tỷ lệ 4,39% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh, trong đó có 5.867 hộ cận nghèo DTTS, chiếm 89,32% so với tổng số hộ cận nghèo toàn tỉnh.

 

Trong năm 2023, toàn tỉnh có 5.499 hộ nghèo DTTS thoát nghèo. Có 15.583 hộ nghèo, hộ cận nghèo DTTS được tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuộc vận động; 10/10 huyện, thành phố thực hiện lồng ghép Cuộc vận động với cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 

Cổng TTĐT tỉnh