Thứ 7, Ngày 24/02/2024 -

Kết quả giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin (lần đầu)
Ngày đăng: 19/01/2023  23:54
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/01/2023, Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đã ký Quyết định số 24/QĐ-UBND giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin (lần đầu).

 

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin có đơn khiếu nại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum quản lý theo quy định.

 

Căn cứ kết quả xác minh nội dung khiếu nại; kết quả kiểm tra, xác minh thực địa và kết quả đối thoại trực tiếp với Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin vào ngày 11/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum quyết định: Không công nhận nội dung khiếu nại (lần đầu) của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin (người đại diện theo pháp luật là ông Phan Tiến Dũng, chức danh Tổng Giám đốc), địa chỉ tầng 3, số 34 Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, với nội dung: Khiếu nại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum quản lý theo quy định.

 

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận được Quyết định), nếu Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum thì có quyền khiếu nại (lần hai) đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính./.

 

Cổng TTĐT tỉnh