Thứ hai, Ngày 22/04/2024 -

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 16-19/01/2023
Ngày đăng: 20/01/2023  22:00
Mặc định Cỡ chữ
Trước ngày 21/01, hoàn thành cấp gạo cho hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá năm 2023; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; Tăng cường công tác kiểm soát các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về KTXH, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023; Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NMT năm 2023... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16 - 19/01/2023.

 

Ảnh minh họa

 

Trước ngày 21/01, hoàn thành cấp gạo cho hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

 

Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 16/01/2023. Theo đó, tiếp nhận và phân bổ 181,515 tấn gạo từ nguồn gạo hỗ trợ của Chính phủ cho các địa phương để hỗ trợ cho Nhân dân có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt đầu năm 2023, cụ thể: Phân bổ 91,410 tấn gạo để hỗ trợ cho 1.750 hộ/6.094 khẩu nghèo có nguy cơ thiếu đói dịp tết Nguyên đán Quý Mão; phân bổ 90,105 tấn gạo để hỗ trợ cho 1.655 hộ/6.007 khẩu nghèo có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2023.

 

UBND tỉnh giao Sở Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan tiếp nhận và phân bổ số gạo trên cho các hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trước ngày 21/01/2023 và dịp giáp hạt đầu năm 2023 trước ngày 20/02/2023. Giao UBND các huyện liên quan chủ động bố trí kinh phí bốc, xếp và vận chuyển gạo từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn được hỗ trợ; khẩn trương phân bổ gạo đảm bảo đúng đối tượng và kịp thời cho Nhân dân trước Tết Nguyên đán và dịp giáp hạt đầu năm 2023; chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo và thực hiện phân bổ gạo; tiếp tục rà soát và chủ động các nguồn lực của địa phương để hỗ trợ cho Nhân dân trên địa bàn quản lý, đảm bảo không để Nhân dân thiếu đói dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2023.

 

Triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá năm 2023:

 

Tại Công văn số 128/UBND-KTTH ngày 16/01, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh tiển khai thực hiện một cách chủ động và linh hoạt đảm bảo kiểm soát lạm phát. Trong đó chú trọng tập trung vào những biện pháp:

 

Tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp; Chủ động dự báo và có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là trong các thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao đối với các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Sử dụng linh hoạt, hiệu quả, đồng bộ các công cụ, biện pháp điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường.

 

Tiếp tục cập nhật diễn biến tình hình giá cả trong các tháng trước, trong và sau Tết để hoàn thiện, điều chỉnh các kịch bản điều hành giá sát với tình hình thực tế.

 

Chủ động đẩy mạnh triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, biện pháp bình ổn giá, bảo đảm cung cầu hàng hóa thiết yếu, kiểm soát lạm phát; xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin sai lệch sự thật, gây hoang mang trong dư luận; phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin chính xác, chính thống, phản ánh trung thực về tình hình giá cả các mặt hàng trong phạm vi quản lý để kịp thời truyền tải đến người dân.

 

Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

 

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023:

 

Triển khai ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, tại Công văn số 141/UBND-KTTH ngày 17/01, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công; phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công giao đầu năm 2023, gắn với đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng đầu tư công; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

 

Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan trong việc thực hiện phân bổ, giao chi tiết và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023; Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án; đối với các dự án đã bố trí vốn để khởi công mới thì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để kịp tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp.

 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo thẩm quyền; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và nguyên, nhiên vật liệu phục vụ thi công,... đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, nhất là vào các tháng mùa khô.

 

Phân công cụ thể cá nhân trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; Tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; Lựa chọn chủ đầu tư, ban quản lý dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án; yêu cầu ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết cắt Hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng; Tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

 

Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023:

 

Tại Công văn số 147/UBND-NC ngày 18/01, UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, gắn với thực hiện, đẩy nhanh các Chương trình MTQG và Chương trình phục hồi và phát triển KTXH; giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo an ninh, trật tự; củng cố, mở rộng quan hệ đối ngoạig tăng cường công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy dân chủ, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; (2) GRDP bình quân đầu người trên 57 triệu đồng; (3) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4.500 tỷ đồng; (4) Thành lập mới 360 doanh nghiệp; (5) Giá trị xuất khẩu 290 triệu USD; (6) Xây dựng thêm 03 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia; (7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,2%, trong đó đào tạo nghề đạt 41%; (8) Tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất 4%/năm, riêng các huyện nghèo giảm từ 6%/năm trở lên; (9) Số giường bệnh đạt 39,3 giường/01 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã); (10) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,35%; (11) Trồng mới trên 4.000 ha rừng; tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt 63,12%; (12) Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 85%; (13) Phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 05 bậc so với năm 2022; (14) Phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới; (15) Phấn đấu có 1.300.000 lượt khách du lịch đến tỉnh.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương tổ chức, triển khai phong trào thi đua năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, quyết tâm phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023.

 

Tăng cường công tác kiểm soát các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán:

 

Để tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo về sinh môi trường, tại Công văn số 154/UBND-NNTN ngày 18/01, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương bố trí, sắp xếp lực lượng tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, chủ động phòng ngừa và huy động các nguồn lực để tổ chức xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường (nếu có) nhanh chóng, hiệu quả; báo cáo kịp thời tới các cơ quan chuyên trách ứng phó các sự cố liên quan (phòng chống cháy nổ, hóa chất, tràn dầu, vận chuyển hàng nguy hiểm…) và phối hợp trong công tác ứng phó, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp có sự cố. Chủ động theo dõi giám sát chặt chẽ các nguồn thải lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thông qua các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục và các biện pháp khác phù hợp.

 

Tổ chức thực hiện các phương án thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực công cộng, khu vực chợ, khu dân cư tập trung, khu du lịch văn hóa, khu vui chơi, giải trí và chất thải tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh khối lượng chất thải lớn; tăng cường tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phân loại, thu gom chất thải theo quy định; tăng cường công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, tránh nguy cơ dịch lây nhiễm ra cộng đồng để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe của Nhân dân.

 

Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết về KTXH, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023:

 

Tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 19/01, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về KTXH, dự toán NSNN và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 với phương châm hành động: “Đoàn kết, kỷ cương; Bản lĩnh, linh hoạt; Đổi mới sáng tạo; Kịp thời, hiệu quả”.

 

Chương trình đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2023, như: (1) Tăng cường trách nhiệm của các thành viên UBND tỉnh và Thủ trưởng đơn vị liên quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính về việc tham mưu để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH-MT-QP-AN năm 2023 của tỉnh; (2) Tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; (3) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; (4) Đẩy mạnh thực hiện thực chất, hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế; (5) Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng số. Tập trung bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; (6) Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KHCN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; (7) Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; (8) Giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm QPAN, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (9) Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; (10) Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

 

Triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023:

 

Để đảm bảo nguồn nước, nâng cao hiệu quả tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh trong mùa khô năm 2023, tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/01, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

 

Rà soát, xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2022 - 2023 phù hợp với thực trạng nguồn nước; theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nguồn nước trữ, nước đến của các công trình để thực hiện kế hoạch gieo trồng, giảm thiểu thiệt hại khi nguồn nước không đảm bảo.

 

Nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho lúa và cây trồng cạn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu vào các thời kỳ nhạy cảm về nước của cây trồng, đặc biệt với cây ăn quả, cây trồng có giá trị kinh tế cao; kiểm tra các công trình nước tự chảy, giếng nước sinh hoạt trên địa bàn để có giải pháp chống hạn riêng cho từng khu vực công trình; thường xuyên kiểm tra nguồn nước, quan trắc mực nước hồ, quản lý hệ thống tưới để chủ động điều chỉnh kế hoạch điều tiết tưới phù hợp với tình hình thực tế.

 

Chủ động điều tiết nước cho các công trình trên cùng một hệ thống. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích, trữ nước, đồng thời sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước. Trong trường hợp hạn hán gây ra thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ở một số khu vực, cần có giải pháp cấp nước sinh hoạt hỗ trợ cho Nhân dân bằng biện pháp chở nước sinh hoạt từ các nơi khác đến; xây dựng cụ thể kế hoạch chống hạn và phương án cấp nước cho sản xuất, dân sinh, tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh; phòng, chống hạn hán, thiếu nước hiệu quả.

 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc:

 

Tại Công văn 187/UBND-NNTN ngày 19/01, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc. Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc theo quy định. Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khỏe cộng đồng và uy tín của ngành chăn nuôi Việt Nam, thông tin kịp thời cho dư  luận biết về tình hình và danh tính của các đối tượng vi phạm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận chuyển chất cấm; sử dụng chất cấm đối với vật nuôi tại cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão.

 

Tổ chức kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở nuôi vỗ béo, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện nghiêm việc quản lý hoạt động các cơ sở giết mổ động vật và công tác thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn theo quy định.

 

Thành lập các chuyên án, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò, lợn chưa được kiểm dịch của cơ quan thú y, sử dụng và nghi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

 

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NMT năm 2023:

 

Tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/01, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, theo quy định, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM trên địa bàn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền cấp huyện, thành phố, đặc biệt là người đứng đầu cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để việc xây dựng NTM trở thành phong trào toàn dân. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và sự tham gia của các hội, đoàn thể ở cơ sở; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, gắn trách nhiệm với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao...

 

Thái Ninh