Thứ sáu, Ngày 31/03/2023 -

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 13 - 17/3/2023
Ngày đăng: 19/03/2023  18:42
Mặc định Cỡ chữ
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sa Thầy; Phân cấp xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước; Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; Tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác KCB; Điều tra làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà; Ủy quyền quyết định người được miễn, giảm tiền sử dụng đất để thực hiện chính sách về đất đai đối với người có công với cách mạng; Quy định 20 định mức KTTH ngành nghề đào tạo sơ cấp, đào tạo; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Các khu vực bảo vệ cố định trên địa bàn tỉnh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13 - 17/3/2023.

 

Ảnh minh họa

 

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sa Thầy

 

Tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 13/3, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sa Thầy, với các chỉ tiêu chủ yếu: Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 143.172,86 ha (trong đó: Đất nông nghiệp 134.491,54 ha; đất phi nông nghiệp 8.525,96 ha; đất chưa sử dụng 155,36 ha); Kế hoạch thu hồi các loại đất là 570,07 ha (trong đó: Đất nông nghiệp 226,1 ha; đất phi nông nghiệp 343,97 ha); Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 259,33 ha; Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng là 15,55 ha (trong đó: Đất nông nghiệp 15 ha; đất phi nông nghiệp 0,55 ha).

 

Phân cấp xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước

 

Ngày 13/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố được UBND tỉnh giao quản lý các nhiệm vụ KH&CN do UBND tỉnh phê duyệt (nếu có) quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN đối với nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi quản lý có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ các loại tài sản là trụ sở làm việc; ô tô và các phương tiện vận tải khác).

 

UBND các huyện, thành phố quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN đối với nhiệm vụ KH&CN do UBND huyện, thành phố phê duyệt có nguyên giá theo sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản (trừ các loại tài sản là trụ sở làm việc; ô tô và các phương tiện vận tải khác).

 

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện

 

Tại Công văn số 656/UBND-HTKT ngày 13/3, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng xe theo Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường các giải pháp về kiểm soát tải trọng phương tiện; tăng cường các lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông, trọng tâm là vào ban đêm... Thực hiện kiểm soát tải trọng xe tại Trạm cân 54 và kiểm soát tải trọng độc lập trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh; sử dụng thiết bị ghi hình đối với phương tiện vi phạm làm cơ sở để lập biên bản vi phạm.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường huyện, đường xã thuộc địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát và yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận tải, xếp dỡ hàng hóa, các mỏ vật liệu... ký cam kết và thực hiện nghiêm túc cam kết đã ký về việc không xếp hàng vượt quá trọng tải cho phép của phương tiện; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm về xếp hàng vượt quá trọng tải cho phép của phương tiện; kiểm soát tải trọng xe ngay tại các đầu nguồn hàng. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tải trọng xe, công tác tuyên truyền về kiểm soát tải trọng phương tiện...

 

Tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác KCB

 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; tại Công văn số 675/UBND-KGVX ngày 15/3, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT nhằm bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc quyền quản lý tăng cường trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt trong việc lập kế hoạch mua sắm, đấu thầu và tổ chức các giải pháp để có đủ thuốc, trang thiết bị cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong tổ chức mua sắm, đấu thầu bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành kịp thời hướng dẫn các cơ sở y tế trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế theo thẩm quyền.

 

Điều tra làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà

 

Tại Công văn số 695/UBND-KTTH ngày 16/6, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh khẩn trương điều tra làm rõ vụ phá rừng xảy ra tại Khoảnh 4, 5 thuộc Tiểu khu 327, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà để xử lý nghiêm trước pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ phá rừng trên; đồng thời, kiểm điểm, làm rõ, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có), báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/3/2023.

 

Cũng tại Văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong việc đăng ký cấp mã số định danh cá nhân để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ chuyển đổi số quốc gia; xem xét, xử lý đối với những trường hợp không gương mẫu trong việc thực hiện nội dung trên.

 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp tục rà soát, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1; tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới với Campuchia, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm vào địa bàn tỉnh.

 

Ủy quyền quyết định người được miễn, giảm tiền sử dụng đất để thực hiện chính sách về đất đai đối với người có công với cách mạng

 

Tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 16/3, UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố xem xét, quyết định cụ thể người được miễn, giảm tiền sử dụng đất để thực hiện chính sách về đất đai đối với người được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định. Thời gian ủy quyền kể từ ngày quyết định có hiệu lực (ngày 16/3/2023) đến hết ngày 31/12/2025.

 

UBND các huyện, thành phố được ủy quyền chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng đối tượng, thủ tục, quy trình, quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ; Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 và Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính và các quy định có liên quan.

 

Quy định 20 định mức KTTH ngành nghề đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng

 

Ngày 17/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật (KTTH) ngành nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng cho 20 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, gồm: Nghề Cốt thép - Hàn; nghề Nề - Hoàn thiện; nghề Vận hành máy nông nghiệp - Vận hành, sửa chữa máy nông nghiệp; nghề Lâm sinh - Trồng và chăm sóc dổi; nghề Du lịch sinh thái - Du lịch cộng đồng; nghề Chăn nuôi - Thú y - Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn; nghề Trồng cây công nghiệp - Trồng và chăm sóc cây cà phê; nghề Chăn nuôi - Nuôi và chăm sóc lợn rừng lai; nghề Chăn nuôi - Thú y - Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò; nghề Lâm sinh - Trồng keo, bạch đàn, thông làm nguyên liệu giấy; nghề Trồng cây lương thực, thực phẩm - Trồng nấm sò; nghề Lâm sinh - Trồng và chăm sóc cây mắc ca; nghề Kỹ thuật cây cao su - Cạo mủ cao su; nghề Vận hành máy nông nghiệp - Vận hành máy kéo nông nghiệp; nghề Lâm sinh - Trồng và chăm sóc dược liệu bằng phương pháp hữu cơ; nghề Lâm sinh - Trồng và chăm sóc cây sâm dây; nghề Trồng cây công nghiệp - Trồng, chăm sóc cây tiêu; nghề Lâm sinh - Trồng và chăm sóc cây sơn tra; nghề Lâm sinh - Trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh; nghề Trồng trọt và bảo vệ thực vật - Quản lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2023. Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng tham gia học chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Kon Tum hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

 

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng, hanh khô kéo dài và đây cũng là thời điểm người dân đốt nương rẫy dễ gây ra cháy rừng; Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập các Tổ công tác đi thực tế kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các địa phương và các đơn vị chủ rừng, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm, xung yếu về cháy rừng; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý.

 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng và các sở, ban ngành có liên quan thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bố trí lực lượng trực phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định; tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, kịp thời phát hiện và xử lý đám cháy ngay từ ban đầu; khẩn trương đôn đốc việc phát, thu gom vật liệu cháy, bổ sung biển báo cấm lửa, biển báo cấm chặt phá, cấm chăn thả gia súc, cấm các hoạt động sản xuất nương rẫy; Thường xuyên theo dõi, tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và trực phòng cháy chữa cháy rừng của các đơn vị chủ rừng đảm bảo theo quy định, nhất là đối với các vùng có nguy cơ cháy rừng cao; Theo dõi thông tin về thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan để có giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng phù hợp; Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia ứng cứu, chữa cháy... khi có cháy rừng xảy ra...

 

Các khu vực bảo vệ cố định trên địa bàn tỉnh

 

Ngày 17/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND Quy định khu vực bảo vệ và việc đặt biển báo tại khu vực bảo vệ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có các khu vực bảo vệ cố định là trụ sở các cơ quan: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

 

Ngoài ra, có các khu vực bảo vệ tạm thời do UBND tỉnh quyết định, trong các trường hợp: Khu vực phát sinh vụ việc phức tạp đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc trong trường hợp có thảm họa do thiên nhiên, con người gây ra và dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô lớn đe dọa tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; Khu vực đang diễn ra các sự kiện quan trọng mà các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tổ chức và có yêu cầu bảo vệ.

 

Thái Ninh