Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 20/03/2023  16:20
Mặc định Cỡ chữ
Sở Y tế vừa ban hành Kế hoạch số 798/KH-SYT ngày 20/3/2023 về triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

 

Với phương châm “Không có lăng quăng/bọ gậy, không có sốt xuất huyết”, diệt lăng quăng/bọ gậy là biện pháp ưu tiên hàng đầu, ít tốn kém và hiệu quả nhất để chủ động ngăn chặn, phòng chống SXHD bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng động.

 

Thời gian phát động chiến dịch: Từ ngày 01/4/2023 đến 15/4/2023, cấp huyện, cấp xã, các thôn tổ chức phát động Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng, chống dịch bệnh.

 

Nội dung tổ chức thường xuyên của Chiến dịch: Từ ngày 01/4/2023 đến hết năm 2023, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy 1 tuần/lần tại khu vực có ổ dịch đang hoạt động, tiếp tục duy trì 2 tuần/lần vào những tháng cao điểm (từ tháng 4 đến tháng 11) hoặc theo quy định của chính quyền địa phương.

 

Theo Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo, ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt, xây dựng mô hình phòng chống dịch bệnh với nhiều hoạt động dự phòng, có sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng và xã hội, tạo thành phong trào rộng rãi làm thay đổi hành vi từng cá nhân, hộ gia đình trong việc tự giác thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy./.

 

 

                                                                                     Lê Hằng