Thứ 4, Ngày 19/06/2024 -

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023
Ngày đăng: 24/03/2023  08:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 278/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023 (sau đây viết tắt là Hội đồng), để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023. Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Chủ tịch Hội đồng; ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng.

 

Các thành viên Hội đồng: (1) Ông Vũ Hải Sản, Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Ủy viên Hội đồng. (2) Ông Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ủy viên Hội đồng. (3) Ông Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trungương - Ủy viên Hội đồng. (4) Ông Trần Đình Chung, Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ Công an - Ủy viên Hội đồng. (5) Ông Phạm Quang Tùng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thi đua, khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước - Ủy viên Hội đồng. (6) Ông Nguyễn Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế - Ủy viên thường trực Hội đồng. (7) Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế - Ủy viên Hội đồng. (8) Ông Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế - Ủy viên Hội đồng. (9) Ông Nguyễn Doãn Tú, Cục trưởng Cục Dân số, Bộ Y tế - Ủy viên Hội đồng. (10) Ông Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - Ủy viên Hội đồng. (11) Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế - Ủy viên Hội đồng. (12) Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - Ủy viên Hội đồng. (13) Ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế - Ủy viên Hội đồng. (14) Ông Lương Ngọc Khuê, Thầy thuốc Nhân dân, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế - Ủy viên Hội đồng. (15) Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Thanh tra Bộ Y tế - Ủy viên Hội đồng. (16) Bà Nguyễn Thị Xuyên, Thầy thuốc Nhân dân, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam - Ủy viên Hội đồng.

 

Hội đồng nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023.

 

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP. Bộ Y tế quan thường trực của Hội đồng. Hội đồng Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập và được sử dụng con dấu của Bộ Y tế để giải quyết công việc. Thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định./.

 

                                                                                                          Trịnh Minh