Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với thanh niên
Ngày đăng: 24/03/2023  14:25
Mặc định Cỡ chữ
Với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh”; sáng 24/3, đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với trên 1.000 thanh niên trong toàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

 

Các đại biểu tham dự Chương trình gặp gỡ, đối thoại

 

Tham dự Chương trình tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nghe Minh Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.  Tham gia đối thoại với thanh niên có lãnh đạo sở, ngành: Nội vụ, Lao động - TB&XH, Nông nghiệp & PTNT, Công Thương; Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông; Văn hóa - TT&DL, Ban Dân tộc tỉnh, Tỉnh đoàn và Công an tỉnh.

 

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành đã trao đổi, chia sẻ, thông tin về các vấn đề mà thanh niên quan tâm liên quan đến việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên với các câu hỏi tập trung vào 03 nhóm vấn đề: Tạo điều kiện để thanh niên nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với thanh niên và thực tế cần thiết phải có sự chỉ đạo, phối hợp giải quyết của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho công tác phát triển thanh niên trên địa bàn; Thanh niên hiến kế với lãnh đạo UBND tỉnh về các giải pháp mới, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển quê hương.

 

Quang cảnh Chương trình gặp gỡ, đối thoại tại Hội trường Ngọc Linh

 

Trong thời gian qua, thanh niên tỉnh Kon Tum luôn phát huy tinh thần xung kích, ra sức thi đua thực hiện khẩu hiệu “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, do đó phong trào thanh niên tỉnh Kon Tum ngày càng diễn ra sôi nổi, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.  

 

Đối với việc triển khai, thực hiện các Chương trình MTQG, đã được các cấp bộ Đoàn đưa ra các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị thông qua nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa thiết thực.

 

Các tổ chức cở sở Đoàn và ĐVTN ngày càng nhận thức được vai trò, trách nhiệm trong tham gia phát triển KTXH, đóng góp rất to lớn trong việc đảm nhận triển khai các công trình hạ tầng nông thôn, tham gia tích cực trong việc sản xuất, kinh doanh tăng thêm thu nhập, góp sức và chung tay giúp chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu để xây dựng nông thôn mới, đặc biệt góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của ĐBDTTS, làm cho ĐBDTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với thanh niên

 

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của ĐVTN, đồng thời khẳng định đây là những trăn trở và nguyện vọng chính đáng của ĐVTN tỉnh nhà. Đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp thu các ý kiến của các ĐVTN và ý kiến của lãnh đạo tỉnh trả lời tại Chương trình; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của ĐVTN. Đối với những nội dung chưa được giải đáp, đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp gửi đến các Sở, ngành, đơn vị liên quan trả lời bằng văn bản thông qua Tỉnh đoàn.

 

Đồng chí lưu ý, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các Huyện đoàn, Thành đoàn triển khai tốt các phong trào hành động cách mạng đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính hiệu quả, tính bền vững, tính sáng tạo. Lựa chọn những mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng theo hướng có chiều sâu, bền vững trong toàn Đoàn, tạo dấu ấn xã hội tích cực, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đồng thời khơi dậy tinh thần vươn lên của các đối tượng thụ hưởng.

 

Trong đó, tập trung vào các vấn đề: Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tham gia xây dựng, tu bổ giao thông (cầu và đường nông thôn), thủy lợi; xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế của thanh niên; hỗ trợ thanh niên nông thôn trong học nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ thanh niên nông thôn vốn vay phát triển sản xuất; tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn; tham gia giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn; xây dựng các mô hình, đội hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường…

 

Đồng chí đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm đến thanh niên, để thanh niên và phong trào thanh niên ngày càng phát triển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng của tỉnh.

 

Các sở, ngành và địa phương, triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ. Tăng cường cơ chế phối hợp với Đoàn thanh niên để bảo đảm hiệu quả trong xây dựng và thực thi chính sách thanh niên; kết nối các nguồn lực, phát huy hiệu quả tinh thần tỉnh nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tất cả các lĩnh vực.

 

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ĐVTN của tỉnh tiếp tục tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tham gia tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất nông - lâm nghiệp; tham gia trao đổi kinh nghiệm, học hỏi các mô hình sản xuất, kinh doanh tiêu biểu; xây dựng, duy trì và củng cố các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên (tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên); tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục ở nông thôn; giữ gìn an ninh và trật tự xã hội.

 

Dương Nương