Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X
Ngày đăng: 28/03/2023  15:16
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 28/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (phiên bất thường).
Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu hiệp thương  cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024 và hiệp thương, cử Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Hội nghị đã hiệp thương, cử bổ sung ông Hoàng Trung Thông - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Đoàn Thị Thường - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019- 2024.

 

Hiệp thương ông Hoàng Trung Thông - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Ban Thường trực và hiệp thương giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Ban Thường trực tặng hoa chúc mừng 2 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Kết thúc hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết cùng với Đảng bộ và chính quyền tỉnh Kon Tum quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 

Tuấn Tài