Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)
Ngày đăng: 30/03/2023  10:07
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/03/2023, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 66/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023).

 

Theo đó, UBND tỉnh thông báo các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền dịp Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), cụ thể:

 

Thời gian treo cờ và khẩu hiệu: Bắt đầu từ ngày 28/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023.

 

Nội dung câu khẩu hiệu tuyên truyền: Nhiệt liệt chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023)!

 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân biết, thực hiện.

 

Trần Huệ - Diệu Linh