Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Kon Plông tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng
Ngày đăng: 31/03/2023  20:26
Mặc định Cỡ chữ
Để chấn chỉnh tình trạng tự ý lấn, chiếm đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định; xây dựng công trình, nhà ở không có giấy phép xây dựng, sai nội dung giấy phép được cấp... UBND huyện Kon Plông đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

Theo đó, tăng cường, đổi mới công tác tuyên tuyền pháp luật về đất đai, xây dựng đến người dân, doanh nghiệp, trong đó tập trung tuyên truyền các hành vi, hình thức, mức xử lý vi phạm hành chính thường xảy ra trong lĩnh vực đất đai, xây dựng để phòng ngừa vi phạm; công khai các quyết định xử lý vi phạm hành chính trên các phương tiện truyền thông và tại các buổi họp thôn, tổ dân phố.

 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn quản lý.

 

Chỉ đạo các ban, ngành của xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2013, Luật Xây dựng và các Luật khác có liên quan đến đất đai, xây dựng; tuyên truyền, vận động người dân không lấn, chiếm đất, phá rừng làm nương rẫy, chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép...; công khai các quyết định xử lý vi phạm hành chính trên các phương tiện truyền thông và tại các buổi họp thôn, tổ dân phố

 

Kiện toàn và phát huy vai trò của Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, lâm nghiệp. Động viên, khen thưởng kịp thời cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính.

 

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc lấn, chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái  phép;  phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn không xác nhận, chứng thực vào các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đất đai không phù hợp với quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật của nhà nước nếu để xảy ra những vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý./.

 

Lê Hằng