Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

154 dự án thuộc Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng: 08/04/2023  07:59
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/4/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 114/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh.

 

Ảnh minh họa

 

Theo đó, Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 có 154 dự án, cụ thể: Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp 69 dự án; lĩnh vực Công nghiệp 14 dự án; lĩnh vực Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch 40 dự án; lĩnh vực Đầu tư phát triển đô thị 31 dự án.

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh có hiệu quả; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng biểu mô tả các dự án trong Danh mục dự án thu hút đầu tư để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư.

 

Cổng TTĐT tỉnh