Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
Ngày đăng: 29/05/2023  10:08
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/5/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1550/UBND-KGVX về việc hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị; UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với ngành Y tế tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng với nhiều hình thức về tác hại của của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn; kịp thời có các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm này tại các cơ quan, công sở.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cơ quan, đơn vị; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của các cơ quan, đơn vị; treo biển báo cấm hút thuốc tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc.

 

Ban hành kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá hằng năm của cơ quan, đơn vị theo đúng quy định. Tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.

 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để tổ chức các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức mít tinh, hội nghị, hội thảo, truyền thông nhóm, phát thanh ... các thông điệp và các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

 

Các đơn vị, địa phương truy cập vào Trang thông tin điện tử của Chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) theo đường dẫn: http://vinacosh.gov.vn/vi/ tải tài liệu phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha để tổ chức tuyên truyền.

 

Giao Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực cung cấp các thông tin về tác hại của thuốc lá truyền thống nói chung và các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha nói riêng tới người bệnh, người nhà người bệnh và người dân trong cộng đồng.

 

Sử dụng nguồn kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá theo đúng quy định của pháp luật.

 

Xem xét, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh (nếu cần thiết).

 

Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Kon Tum; UBND các huyện, thành phố tăng cường cung cấp thông tin và phổ biến rộng rãi đến học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên tại các trường học về tác hại của các sản phẩm thuốc lá điện tử; kịp thời có các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

 

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc lá trong cơ sở giáo dục; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng, mua bán thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá điện tử trong trường học...

 

Trần Huệ - Phan Phượng