Thứ sáu, Ngày 01/12/2023 -

Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Ngày đăng: 30/05/2023  22:46
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 30/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo đó, giao UBND các huyện, thành phố xây dựng Dự án về trợ cấp gạo cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung, trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ theo Điều 22 Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; tổ chức cấp gạo cho từng hộ gia đình trong vùng dự án theo định kỳ 03 tháng một lần tại mỗi cấp thôn, bản làng nơi hộ gia đình cư trú.

 

Loại gạo trợ cấp là gạo tẻ thường, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gạo dự trữ quốc gia hiện hành. Ưu tiên loại gạo phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc được sản xuất ở địa phương (nếu trợ cấp bằng gạo).

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Lê Hằng - Trần Tiến