Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2023
Ngày đăng: 05/06/2023  15:52
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 5/6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công tác Dân vận khóa 14 năm 2023.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

Tham gia lớp bồi dưỡng có 120 học viên là cán bộ, công chức làm công tác Dân vận của các huyện ủy, thành ủy; khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; khối dân vận cơ sở.

 

Thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng trong 3,5 ngày, từ ngày 5/6 đến ngày 8/6, các học viên được truyền đạt 05 chuyên đề: Chuyên đề 1: Tăng cường và đổi mới công tác dân vận và hệ thống chính trị trong tình hình mới; Chuyên đề 2: Công tác vận động đồng bào Tôn giáo trong tình hình mới và phương pháp vận động xử lý một số tình huống trong Tôn giáo; Chuyên đề 3: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; Chuyên đề 4: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; Chuyên đề 5: Quán triệt một số kết luận, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận.

 

Lớp bồi dưỡng nhằm mục địch giúp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận ở cơ sở nhận thức đúng đắn, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; cập nhật, bổ sung và nắm vững kiến thức, quy định mới của Đảng về công tác dân vận và kết hợp rèn luyện kỹ năng, phẩm chất đạo đức cách mạng; đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân dận từ đó tham mưu giúp cấp ủy từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị, năng lực công tác, trang bị kiến thức, nghiệp vụ mang tính thường xuyên, chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác dân vận.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh có điều kiện trao đổi, học hỏi về nghiệp vụ, tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức và phương pháp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

Hữu Phương