Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Thay đổi địa điểm làm việc của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Kon Tum
Ngày đăng: 05/06/2023  15:59
Mặc định Cỡ chữ
Văn phòng Tỉnh ủy vừa có Thông báo số 344-TB/VPTU ngày 05/6/2023 về thay đổi địa điểm làm việc của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Kon Tum.

 

Theo đó, từ ngày 05/6/2023, tất cả các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Kon Tum chuyển về làm việc tập trung tại Trụ sở Tỉnh ủy (số 67, đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), cụ thể:

 

Văn phòng Tỉnh ủy làm việc tại các tầng 2 và 3 (Văn thư tại tầng 2);

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại các tầng 3 và 4 (Văn thư tại tầng 3);

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc tại tầng 4 (Văn thư tại tầng 4).

 

Hội trường họp Tỉnh ủy, Hội trường họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy tại tầng 5.

 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc tại Tòa nhà cũ của Tỉnh ủy (làm việc từ ngày 12/6/2023).

 

Cổng TTĐT tỉnh