Thứ 4, Ngày 19/06/2024 -

Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài
Ngày đăng: 06/06/2023  14:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 05/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1664/UBND-NC về việc tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để toàn thể cán bộ, công chức và người dân biết, thực hiện; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, điều hành, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng, tiếp tay cho người nước ngoài phạm tội, vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc trách nhiệm quản lý.

 

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp trong công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động sai mục đích nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật và sai phạm tại các cơ sở kinh doanh lưu trú, doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài trái phép...

 

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các huyện biên giới và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, các đường mòn, lối mở, khu vực cửa khẩu nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời đối với các hành vi nhập cảnh, xuất cảnh trái phép người nước ngoài và người dân trên địa bàn tỉnh xuất cảnh, trốn ra nước ngoài trái phép. 

 

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo đề nghị của Bộ Công an. Kịp thời phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

 

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng