Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

UBND tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh, xử lý thông tin việc để lộ đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024
Ngày đăng: 07/06/2023  16:45
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/6/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1698/UBND-KGVX về việc điều tra, xác minh, xử lý thông tin việc để lộ đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương điều tra, xác minh thông tin việc để lộ đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) của tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật; tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về nội dung trên. Hoàn thành trước 15h00 ngày 08/6/2023.

 

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy đã có ý kiến giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương điều tra, xử lý thông tin trên; báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy./.

 

Tuấn Tài - Huy Thông