Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Không lấy sách giáo khoa làm căn cứ, gây khó khăn cho học sinh khi chuyển trường
Ngày đăng: 09/06/2023  08:02
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản 2822/BGDĐT-GDTrH đề nghị các địa phương thực hiện chuyển trường và tiếp nhận cho các đối tượng học sinh có nguyện vọng theo đúng quy định tại Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT của Bộ; đồng thời lưu ý một số nội dung:

 

Một số hồ sơ đã được bãi bỏ: Bằng tốt nghiệp cấp học dưới; Bản sao giấy khai sinh; Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có); Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác; Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

 

Học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sau khi đã hoàn thành chương trình, được lên lớp trên thì được chuyển trường. Việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh không phụ thuộc vào sách giáo khoa được lựa chọn khác nhau giữa trường nơi chuyển đi và trường nơi chuyển đến. Các trường thực hiện chuyển trường và tiếp nhận học sinh không lấy sách giáo khoa làm căn cứ, gây khó khăn cho học sinh khi chuyển trường.

 

Đối với học sinh trung học phổ thông học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, khi chuyển trường nếu có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 06/01/2023 về việc hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập lựa chọn cấp trung học phổ thông. Nhà trường cần có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kĩ năng của môn học mới để học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới ở lớp học tiếp theo...

 

Thái Ninh