Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Cấp Giấy chứng nhận cho các tác phẩm đoạt Giải báo chí tỉnh lần thứ XI
Ngày đăng: 09/06/2023  09:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 08/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc Cấp Giấy chứng nhận cho các tác phẩm đoạt Giải báo chí tỉnh lần thứ XI.

 

Theo đó, UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đoạt Giải báo chí cho có 06 tác phẩm loại hình báo in, 06 tác phẩm loại hình báo điện tử, 06 tác phẩm loại hình phát thanh, 06 tác phẩm loại hình truyền hình và 03 tác phẩm loại hình ảnh báo chí.

 

UBND tỉnh giao Hội đồng Giải báo chí tỉnh Kon Tum, Hội Nhà báo tỉnh và các tác giả, nhóm tác giả có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Danh sách tác phẩm đạt giải xem tại đây

 

Trần Huệ - Diệu Linh