Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Triển khai Bộ chỉ số DDCI tỉnh Kon Tum năm 2023
Ngày đăng: 09/06/2023  15:27
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1726/KH-UBND về triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Kon Tum năm 2023.

 

DDCI là công cụ giúp nắm bắt kịp thời và phản ánh đầy đủ, khách quan về hiện trạng môi trường kinh doanh tại tỉnh, qua điều tra DDCI để hỗ trợ công tác hoạch định và thực thi chính sách tại tỉnh. Đối tượng được đánh giá gồm 2 nhóm đối tượng sau:

 

Nhóm các Sở, ban, ngành gồm 18 đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Thanh tra tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh.

 

Nhóm các huyện, thành phố gồm 10 đơn vị: Thành phố Kon Tum; huyện Đăk Tô; huyện Đăk Glei; huyện Kon Plông; huyện Đăk Hà; huyện Ngọc Hồi; huyện Sa Thầy; huyện Tu Mơ Rông; huyện Kon Rẫy và huyện Ia H’Drai.

 

Phạm vi khảo sát: Các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) và hộ kinh doanh (HKD) đang triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Số lượng dự kiến khảo sát khoảng 1.200 DN, 600 HKD, HTX trên địa bàn tỉnh. Số lượng thu về dự kiến khoảng 450 đơn vị bao gồm các DN, HTX và HKD đang hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

 

Chỉ số đánh giá: DDCI của tỉnh Kon Tum năm 2023 gồm có 8 chỉ số thành phần, gồm: Tính minh bạch; Tính năng động; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý; Vai trò người đứng đầu. Trên cơ sở 8 chỉ số thành phần như trên, việc đánh giá, xếp hạng sẽ chia làm 2 nhóm: Nhóm các sở, ban, ngành và Nhóm cấp huyện.

 

Phương pháp thu thập dữ liệu khảo sát: Khảo sát DDCI 2023 sẽ được triển khai bằng nhiều hình thức như Khảo sát trực tuyến thông qua hệ thống khảo sát online. Doanh nghiệp có thể đánh giá trực tuyến trực tiếp trên hệ thống hoặc gián tiếp email, zalo. Khảo sát qua thư, đây là hình thức khảo sát chính. Bên cạnh đó tùy điều kiện thực tế, đơn vị thực hiện khảo sát của tỉnh có thể tiến hành khảo sát trực tiếp để tiếp thu các ý kiến của DN, HKD, HTX.

 

Tiến độ thực hiện: Dự kiến từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023. Công bố kết quả DDCI Kon Tum năm 2023: Tháng 01 năm 2024.

 

Đình Trung – Trần Khoa