Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Kế hoạch kiểm tra của BCĐ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
Ngày đăng: 09/06/2023  20:06
Mặc định Cỡ chữ
Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thành lập đoàn kiểm tra các công tác liên quan để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi. Đoàn do đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra từ ngày 09/6 đến 14/7.

 

Theo đó, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị của Ban in sao đề thi, Ban làm phách bài thi tự luận tại trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành vào chiều 9/6; Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các điểm thi, địa điểm chấm thi 12-15/6; Kiểm tra công tác coi thi từ ngày 28-29/6; Kiểm tra công tác chấm thi từ ngày 30/6 - 14/7.

 

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra công tác chuẩn bị của Ban in sao đề thi, Ban Làm phách bài thi tự luận: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ công tác in sao đề thi, làm phách bài thi; công tác đảm bảo an ninh, điện, thông tin liên lạc, điều kiện để thực hiện cách ly, việc thực hiện cách ly ba vòng độc lập; công tác hậu cần.

 

Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các điểm thi, địa điểm chấm thi: Các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ thi (phòng thi, phòng chờ, phòng thi dự phòng; phòng chứa đề thi, bài thi, phòng làm việc điểm thi,…), bàn ghế, điều kiện chiếu sáng, điều kiện phòng cháy chữa cháy; công tác đảm bảo an ninh, điện, thông tin liên lạc; vệ sinh phòng dịch; phục vụ việc ăn, ở của thí sinh, an toàn thực phẩm; cơ sở vật chất phục vụ chấm thi; công tác đảm bảo an ninh, điện, thông tin liên lạc phục vụ thi.

 

Kiểm tra công tác coi thi từ ngày 28-29/6: Việc thực hiện Quy chế thi; công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho kỳ thi; an toàn thông tin liên lạc; công tác phòng, chống dịch tại các điểm thi; tiếp nhận và xử lý những sự việc xảy ra trong quá trình tổ chức thi thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo.

 

Kiểm tra công tác chấm thi từ ngày 30/6 - 14/7: Việc thực hiện Quy chế thi; công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho kỳ thi; đảm bảo an toàn thông tin liên lạc tại các Ban Chấm thi; tiếp nhận và xử lý những sự việc xảy ra trong quá trình tổ chức thi thuộc thẩm quyền của Ban Chỉ đạo./.

 

Dương Nương