Thứ hai, Ngày 25/09/2023 -

Kon Tum có 66 thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định
Ngày đăng: 10/06/2023  06:23
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/6, Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành Quyết định số 969/QĐ-BTTTT về công bố danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

 

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025; gồm:

 

Thôn đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất là 135 thôn.

 

Thôn đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định là 3.377 thôn.

 

Căn cứ danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông đã được công bố, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, lập dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt theo quy định.

 

Cũng theo Quyết định nêu trên, tỉnh Kon Tum có 66 thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định, cụ thể: Huyện Đăk Glei có 09 thôn thuộc các xã Đăk Man, Đăk Nhoong, Đăk Choong, Xốp, Mường Hoong, Ngọc Linh; huyện Kon Plông có 30 thôn thuộc các xã Đăk Nên, Đăk Ring, Măng Buk, Đăk Tăng, Ngọc Tem, xã Hiếu; huyện Kon Rẫy có 03 thôn thuộc xã Đăk Kôi và Đăk Pne; huyện Đăk Hà có có 01 thông thuộc xã Ngok Réo; huyện Tu Mơ Rông có 17 thôn thuộc các xã Ngọk Lây, Đăk Na, Ngok Yêu Đăk Sao, Đăk Rơ Ông, Đăk Tờ Kan, Tu Mơ Rông, Đăk Hà; huyện Ia H’Drai có 06 thôn thuộc các xã Ia Dal, Ia Tơi./.

 

                                                                                      Trịnh Minh