Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Uỷ ban Dân tộc triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023
Ngày đăng: 12/07/2023  16:55
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 12/7, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Y Ngọc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm công tác dân tộc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiêu biểu là việc phối hợp giữa UBDT và các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố trong việc tháo gỡ những khó khăn và hướng dẫn thực hiện các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, trong đó có Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; hiện mới giải ngân nguồn vốn được giao giai đoạn 2021 - 2023 trên 7.800 tỷ đồng, đạt 18,5% kế hoạch. Một số chỉ tiêu dự kiến hoàn thành sớm, vượt mức kế hoạch giao như: Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; tỷ lệ giảm nghèo…

 

Tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo UBND và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố đã tham luận, kiến nghị, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn hơn.

 

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo với hội nghị từ điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Được sự uỷ quyền của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tại điểm cầu tỉnh Kon Tum, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đinh Quốc Tuấn thông tin: Đến thời điểm hiện nay, tất cả các Dự án, Tiểu dự án, nội dung hoạt động Chương trình đều được các đơn vị, địa phương của tỉnh chủ động và kịp thời trong công tác rà soát, xác định mục tiêu, đối tượng, nội dung, hoạt động, danh mục đầu tư, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu thực tế của địa phương, đặc điểm của đơn vị để xây dựng kế hoạch tổ chức  triển khai thực hiện thông qua các hoạt động. Ước đến 30/6/2023, giải ngân kế hoạch năm 2022 được 367 tỷ 611 triệu đồng, đạt 78% dự toán Trung ương giao; giải ngân kế hoạch năm 2023 đạt 242 tỷ 279 triệu đồng, đạt 29,50% so với kế hoạch.

 

Đồng thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông báo dự kiến kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 để địa phương có cơ sở hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chương trình; xem xét, thống nhất chủ trương chuyển nguồn vốn sự nghiệp giữa các Dự án thuộc Chương trình phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương; Xem xét giai đoạn 2021-2025 tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho đối tượng xã khu vực II, khu vực III sau khi các xã này đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Ngoài ra, đề nghị Ủy ban Dân tộc sớm hướng dẫn và giao cụ thể chỉ tiêu thực hiện các nội dung, Tiểu dự án, Dự án cho giai đoạn và hàng năm để địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm. Ban hành khung, Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp; hướng dẫn mô hình nâng cao chất lượng dân số tại thôn, bản có đông đồng bào DTTS có khó khăn đặc thù sinh sống tập trung.

 

Bộ Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn thực hiện quản lý vận hành công trình, quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Trung ương Hội LHPN Việt Nam sớm có văn bản hướng dẫn triển khai mô hình thay thế mô hình TKVVTB để tỉnh kịp thời điều chỉnh chỉ tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021-2025...

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của các tỉnh, thành phố.

 

Đồng chí đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của trung ương, địa phương về chương trình, chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tập trung xây dựng hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn các đề án, CSDT trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023.

 

Đối với Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đồng chí lưu ý, các ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu Chính phủ báo cáo Quốc hội đề xuất điều chỉnh nguồn vốn phù hợp với điều kiện các địa phương; tập trung đôn đốc triển khai có hiệu quả nguồn vốn, nội dung đầu tư của Chương trình có trọng tâm, trọng điểm để đạt các chỉ tiêu, mục tiêu được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và người dân, nhất là đồng bào DTTS nghèo trong việc triển khai Chương trình. Triển khai hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp; chú trọng tập huấn nâng cao năng lực phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương cho cán bộ cấp thôn, bản, người dân thuộc địa bàn thực hiện Chương trình.

 

Ghi nhận đề xuất, kiến nghị của các tỉnh, thành phố, UBDT sẽ sớm xem xét, rà soát lại các vấn đề cần điều chỉnh thuộc thẩm quyền, đồng thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan đối với các ý kiến không thuộc thẩm quền để kịp thời giải quyết, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân và xã hội về các chính sách dân tộc và công tác dân tộc./.

 

Dương Nương