Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 - 2027 giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh và Sư đoàn 10
Ngày đăng: 28/07/2023  20:41
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 28/7, Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2027 giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh với Sư đoàn 10. Đồng chí Võ Thanh Chín - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và đồng chí Hồ Sỹ Chiến - Phó Chính ủy, Sư đoàn 10 đồng chủ trì hội nghị.

 

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và Sư đoàn 10 ký kết chương trình

 

Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn, hội viên cựu chiến binh (CCB) về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, truyền thống dân tộc, Quân đội, truyền thống Quân đoàn, Sư đoàn và Hội CCB tỉnh.

 

Vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội CCB Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân đoàn và địa phương phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Dân vận khéo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

 

Tăng cường các hoạt động phòng chống thiên tai, thảm họa, cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tổ chức lực lượng, phương tiện sơ tán, di dời, bảo vệ Nhân dân, cứu người bị nạn, các hoạt động cứu trợ khẩn cấp theo phương châm “4 tại chỗ”. Phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ đối với người có công, thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tổ chức tốt các hoạt động khám, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà Đại đoàn kết” “Nhà đồng đội” cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, người nghèo, cán bộ, chiến sĩ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

 

Tuấn Tài