Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

UBND tỉnh chỉ đạo Lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi và liên hoan tiếng hát người cao tuổi năm 2023
Ngày đăng: 20/09/2023  15:58
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3127/UBND-KGVX về việc Lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi và liên hoan tiếng hát người cao tuổi năm 2023.

 

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì người cao tuổi và liên hoan tiếng hát người cao tuổi năm 2023 trên địa bàn tỉnh (gọi chung là Lễ phát động) như đề nghị của Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Dự kiến thời gian Tổ chức Lễ Phát động tháng hành động vì người cao tuổi vào lúc 08h ngày 27/9/2023 tại Hội trường Ngọc Linh, thành phần tham gia gồm Đại biểu TTTU, UBND tỉnh, Ban công tác NCT tỉnh và đại biểu các Sở, ban, ngành đơn vị liên quan; Thời gian Tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT dự kiến từ ngày 26/9 đến 28/9/2023 tại Hội trường Ngọc Linh, thành phần tham gia là đoàn Hội NCT các huyện, thành phố)

 

Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan thống nhất các nội dung Lễ phát động, hoàn thiện, ban hành Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Lễ phát động.

 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh rà soát, hoàn thiện nội dung Kế hoạch và kinh phí thực hiện đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; sau khi Kế hoạch được ban hành, chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan nhằm tổ chức Lễ phát động đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

 

Trần Huệ - Phan Phượng