Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Triển khai thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy
Ngày đăng: 22/09/2023  15:18
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 21/9/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3176/UBND-HTKT về việc triển khai thực hiện các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy và chữa cháy.

 

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Công an tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Kon Tum; UBND các huyện, thành phố; Công ty Điện lực Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 

Xác định cụ thể trách nhiệm của đơn vị, tổ chức, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá kết quả để xem xét trách nhiệm đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc; mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng cháy và chữa cháy, đặc biệt là kỹ năng phòng cháy và chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ; nội dung tuyên truyền đảm bảo cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu dễ nhớ, dễ thực hiện.

 

Thường xuyên tập huấn, phổ biến, hướng dẫn việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời nắm bắt, đối thoại với người dân và doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy để hướng dẫn giải pháp tháo gỡ, khắc phục; tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định về phòng cháy, chữa cháy để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm túc ngay từ khi thiết kế, thi công công trình.

 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, nhất là các chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, khắc phục, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 10/11/2023.

 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Tuấn Tài – Hoàng Lâm