Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 810 học sinh THPT được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày đăng: 23/09/2023  16:31
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 22/9/2023, UBND tỉnh phê duyệt số lượng học sinh trung học phổ thông (THPT) được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, năm học 2023-2024.

 

Theo đó, năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 810 học sinh THPT được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (trong đó, có 796 học sinh là người dân tộc thiểu số, 14 học sinh là người kinh con hộ nghèo).

 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đầy đủ, kịp thời, công khai và đúng đối tượng. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo quy định.

 

Theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ, học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định được hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo với mức hỗ trợ: Về tiền ăn, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trường không thể bố trí ở bán trú trong trường, mỗi tháng được hỗ trợ bằng 10% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; về gạo, mỗi học sinh được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh