Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Triển khai công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm
Ngày đăng: 23/09/2023  09:00
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/9/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3193/KH-UBND thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể, gồm:

 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn về ma túy. Tổ chức rà soát, thống kê số địa bàn, tuyến trọng điểm, phức tạp về ma túy trên địa bàn toàn tỉnh nhằm đánh giá đúng thực trạng để đề xuất các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa đảm bảo hiệu quả, kịp thời.

 

Tập trung đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tình trạng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm về ma túy trên các địa bàn, tuyến trọng điểm; quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Số vụ tội phạm về ma túy được phát hiện, bắt giữ hàng năm tăng 5% so với năm trước; trên 90% số vụ án ma túy được giải quyết xét xử; 100% các vụ việc có thông tin về vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không, chuyển phát nhanh được xác minh làm rõ; 80% các “điểm nóng” về ma túy được đấu tranh, triệt xóa.

 

Kiểm soát chặt chẽ 100% các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất ma túy; không để xảy ra tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy.

 

Theo Kế hoạch, từ nay đến năm 2025 sẽ tập trung triển khai, thực hiện việc đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phối hợp với Công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Giao Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo đúng thẩm quyền. Định kỳ, tổng hợp kết quả thực hiện về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Công an, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây.

          Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng