Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Triển khai nhiệm vụ chống thất thu, đôn đốc thu hồi nợ đọng NSNN các tháng cuối năm
Ngày đăng: 26/09/2023  15:24
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 26/9, Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng NSNN tỉnh (Ban Chỉ đạo) họp đánh giá tình hình thực hiện và triển khai nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2023. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

 

Quang cảnh đại biểu tham dự

 

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng số nợ thuế năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 224,788 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/8/2023, tổng số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Người nộp thuế còn nợ là 214,664 tỷ đồng, giảm 10,124 tỷ đồng (-4,5%) so với tổng nợ tại thời điểm 31/12/2022.

 

Trong đó, nợ thuế có khả năng thu đến ngày 31/8/2023 là 158,968 tỷ đồng, giảm 14,634 tỷ đồng (-8,4%) so với nợ có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2022. Nợ thuế khó thu đến ngày 31/8/2023, số nợ thuế khó thu là 14,547 tỷ đồng, tăng 1,377 tỷ đồng (10,4%) so với nợ khó thu tại thời điểm 31/12/2022. Nợ đang chờ xử lý theo Nghị quyết 94/2019/QH14 và nợ chờ xử lý khác đến ngày 31/8/2023 là 41,149 tỷ đồng, tăng 3,133 tỷ đồng (8,2%) so với nợ đang chờ xử lý theo Nghị quyết 94/2019/QH14 và nợ chờ xử lý khác tại thời điểm 31/12/2022.

 

Kết quả xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội, trong đó đã xử lý khoanh nợ tiền thuế là 130,568 tỷ đồng, đạt 97% số tiền nợ thuế thuộc nhóm đối tượng được khoanh nợ; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thực hiện xóa 163,291 tỷ đồng tiền chậm nộp của Người nộp thuế, bằng 97% số tiền chậm nộp thuộc nhóm đối tượng xóa tiền chậm nộp. Tổng số nợ thuế thuộc diện xử lý theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội (sau khi trừ số nợ đã khoanh nợ và xóa nợ theo quy định) còn lại 9,294 tỷ đồng.

 

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung về chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo triển khai trong các tháng cuối năm.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn đạt chỉ tiêu được HĐND tỉnh giao trong năm 2023 là 4.500 tỷ đồng.

 

Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì tỷ lệ nợ có khả năng thu so với tổng thu ngân sách nhà nước không vượt quá tỷ lệ quy định và phấn đấu đạt dưới 5% đến thời điểm ngày 31/12/2023 đảm bảo theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế.

 

Tăng cường công tác thanh tra - kiểm tra, chống thất thu và xử lý vi phạm nợ thuế. Có giải pháp tăng thu từ các công trình thủy điện, khai thác tài nguyên khoán sản; tổ chức bán đấu giá các quỹ đất nhằm huy động cao nhất nguồn thu nộp ngân sách. Tập trung việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để khai thác hiệu quả vai trò vốn đầu tư công để thu hút nguồn lực đầu tư xã hội và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao./.

 

Vũ Huệ