Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Hoàn thành tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC năm 2023
Ngày đăng: 29/09/2023  09:42
Mặc định Cỡ chữ
Triển khai kế hoạch của UBND tỉnh, từ giữa tháng 8 đến nay, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho trên 600 cán bộ, công chức, viên chức làm việc nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại các địa phương của tỉnh.

 

Các lớp tập huấn nghiệp vụ đã được tổ chức tập trung vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật để không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

 

Một số hình ảnh của lớp tập huấn tại các huyện, thành phố

 

Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được các báo cáo viên truyền đạt, trao đổi và hướng dẫn thực hiện các nội dung, chuyên đề về: mục tiêu, quan điểm chỉ đạo về cải cách TTHC; Hướng dẫn theo dõi, sử dụng Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn kỹ thuật về nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; sử dụng các kho dữ liệu điện tử; tái sử dụng kết quả và số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực; đồng thời trao đổi những khó khăn vương mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

 

Thông qua đợt tập huấn nhằm cung cấp, cập nhật, bổ sung thông tin mới, nhất là những nội dung, quy định mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành; các chỉ đạo mới liên quan đến công tác cải cách, kiểm soát TTHC cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức của UBND huyện, cấp xã trong triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chuyển đổi số trong giải quyết TTHC./.

 

Vũ Huệ