Thứ hai, Ngày 15/04/2024 -

Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023
Ngày đăng: 16/10/2023  21:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/10/2023, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 92/TB-SNV về tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023.

 

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức là 168 chỉ tiêu, cụ thể: Ngạch Chuyên viên 129 chỉ tiêu (trong đó: 03 chỉ tiêu tuyển dụng người dân tộc thiểu số); Ngạch Kế toán viên 05 chỉ tiêu; Ngạch Kiểm lâm viên 29 chỉ tiêu; Ngạch Văn thư viên trung cấp 05 chỉ tiêu. Hình thức tuyển dụng thi tuyển. Xem nhu cầu tuyển dụng.

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

 

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 30 ngày (từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 14/11/2023).

 

Người dự tuyển có thể lựa chọn một trong các hình thức sau:

 

(1) Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Quầy số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (địa chỉ số 70, đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Số điện thoại 0260.3797799.

 

(2) Người dự tuyển nộp Phiếu dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển về địa chỉ: Quầy số 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (địa chỉ số 70, đường Lê Hồng Phong, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum - thời gian tính theo dấu bưu điện) hoặc Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (Tầng 8, Tòa nhà A, Khu hành chính mới, Tổ 8, phường Thống Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

 

(3) Nộp qua dịch vụ công trực tuyến, thực hiện theo Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Xem tại đây!

 

Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP). Tải mẫu phiếu tại đây!

 

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng (tính chung cho toàn tỉnh), nếu người dự tuyển tuyển nộp Phiếu dự tuyển vào từ 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

 

Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp khai không đúng thông tin hoặc giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy.

 

Cá nhân có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của Phiếu đăng ký dự tuyển kịp thời liên hệ đơn vị đã nộp Phiếu để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, thay thế Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (trong thời hạn quy định).

 

Thời gian thi tuyển dự kiến trong tháng 11/2023, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau).

 

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi, thông báo về thời gian ôn thi, địa điểm thi, lệ phí dự tuyển và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi tuyển công chức được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (địa chỉ https://www.kontum.gov.vn) và trên trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ (địa chỉ http://snv.kontum.gov.vn).

 

Các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum và trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

 

Cổng TTĐT tỉnh