Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tăng cường triển khai thực hiện giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực
Ngày đăng: 06/11/2023  15:31
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 6/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3809/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai thực hiện giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về các mô hình chuyển đổi số ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh.

 

Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, sử dụng các nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp, sử dụng bộ công cụ đánh giá mức độ trưởng thành về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp xây dựng và ban hành (được cung cấp sử dụng miễn phí tại 02 cổng: htttp://www.dbi.gov.vn và htttp://www.digital.business.gov.vn). Đảm bảo đến hết năm 2023 trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận, dùng thử các nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp; trên 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số.

 

Nghiên cứu lựa chọn thúc đẩy 09 nhóm nền tảng số dùng chung để tập trung thúc đẩy 5 ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo; Du lịch; Nông nghiệp; Logistics; Dệt may.

 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn về các mô hình chuyển đổi số ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế được Bộ, ngành, địa phương quan tâm, chia sẻ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét triển khai, áp dụng trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo quy định. Đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn triển khai việc phổ cập điện thoại thông minh; tổ chức tuyên truyền đến người dân việc tắt sóng điện thoại di động 2G theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nghiêm các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn các máy điện thoại 2G Only, 3G Only không tuân thủ quy định pháp luật kết nối vào mạng viễn thông công cộng đúng theo quy định.

 

Trần Huệ - Phi Cường