Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV năm 2024
Ngày đăng: 07/11/2023  10:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 7/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 548/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024.

Theo đó, Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Khoa giáo -Văn xã làm Trưởng ban; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban.

 

Ban Chỉ đạo có các Thành viên là đại diện lãnh đạo Sở, ngành, đơn vị: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Y tế; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Ngoại vụ; Công an tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND thành phố Kon Tum.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện; Chỉ đạo việc lập Kế hoạch và triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả Đại hội theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

  Trần Huệ - Diệu Linh