Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục
Ngày đăng: 10/11/2023  15:23
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3868/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND/Chủ tịch UBND cấp huyện được quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ.

 

Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương xã hội hóa giáo dục theo chỉ đạo Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung được quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP và Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/7/2021 của HĐND tỉnh phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nội dung về tổ chức hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học và các khoản thu dịch vụ, quy chế dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm giải trình tại các cơ sở giáo dục theo quy định; đồng thời chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Làm rõ trách nhiệm, kịp thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng thu tiền không đúng quy định.

 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Kịp thời tuyên dương, nhân rộng những tấm gương thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua khác. Chỉ đạo Ngành giáo dục và đào tạo có các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kĩ năng ứng xử của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành.

 

Tuấn Tài – Huy Thông