Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 15/11/2023  15:21
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/11/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3933/UBND-HTKT về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Công an tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum; UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân về công tác phòng cháy và chữa cháy; nội dung tuyên truyền cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện, nhất là việc phổ biến các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp hướng dẫn việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn, tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Tổ chức kiểm tra định kỳ điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; kiên quyết xử lý và thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện theo đúng quy định.

 

Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cán bộ, công chức và người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chữa cháy nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kịp thời phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

 

Nguyễn Hiệp - Tuấn Dũng