Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Đẩy mạnh tuyên truyền, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I
Ngày đăng: 29/11/2023  11:28
Mặc định Cỡ chữ
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 2402/STTTT-TTBCXB ngày 29/11/2023 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương; cơ quan báo chí và Cổng TTĐT tỉnh; cơ quan báo chí thường trú tại địa phương... đẩy mạnh tuyên truyền, Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023.

 

 

Theo đó, tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, với hình thức đa dạng, phong phú trước, trong và sau Ngày hội. Tập trung truyền thông các nội dung:

 

Tuyên truyền Lễ khai mạc và Bế mạc, tuyên truyền các hoạt động trong Ngày hội: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc; không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa truyền thống của địa phương; trưng bày, giới thiệu ẩm thực truyền thống của địa phương; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc vùng Tây Nguyên; triển lãm: “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam”; trưng bày ảnh nghệ thuật về sắc màu văn hóa đặc sắc các dân tộc khu vực Tây Nguyên, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước; thi đấu các môn thể thao kéo co, đẩy gậy, bắn ná, leo cột mỡ và nhảy bao bố...

 

Tăng tần suất tin, bài, đẩy mạnh tuyên truyền về Ngày hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Nguyên trong nền văn hoá thống nhất mà đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, phát huy giá trị văn hoá truyền thống gắn với các yếu tố tiến bộ của thời đại, góp phần quảng bá tiềm năng kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực.

 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trang tin trên các mạng xã hội chia sẻ, phổ biến thông tin rộng rãi để quảng bá hình ảnh địa phương.

 

Thông qua qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các phương tiện truyền thông khác, thông tin, tuyên truyền hằng ngày, trong khung giờ thuận lợi trước, trong và sau thời gian diễn ra Ngày hội để người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ các hoạt động của Ngày hội. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các nội dung, hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội, tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng dân tộc Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum trong thời kỳ hội nhập, phát triển của đất nước và của tỉnh...

 

Cổng TTĐT tỉnh