Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông
Ngày đăng: 01/12/2023  08:06
Mặc định Cỡ chữ
Nhằm mang lại lợi ích cho người dân trong việc giảm thời gian, chi phí đi lại, trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời, giúp cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Ngày 24/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2762/KH-UBND về triển khai 02 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú -Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử -Xóa đăng ký thường trú -Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng”

 

Có thể nói, việc triển khai 02 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú -Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử -Xóa đăng ký thường trú -Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân và cả các cơ quan nhà nước. Đối với người dân, khi thực hiện thủ tục liên thông trực tuyến, người dân chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính, cắt giảm bớt các giấy tờ, thời gian giải quyết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại; đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, việc liên thông 2 nhóm thủ tục này sẽ giảm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết, thời gian luân chuyển hồ sơ; khắc phục tình trạng sai lệch thông tin, làm giả hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính Nhà nước.

Qua hơn 3 tháng triển khai thực hiện, với sự nổ lực của các cấp, các ngành việc việc triển khai 02 nhóm TTHC liên thông đã mang lại kết quả bước đầu hết sức khả quan. Tỉnh Kon Tum đã hoàn thành việc kết nối giữa Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, khắc phục.

Đối với nhóm thủ tục Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Một số trường hợp công dân chưa thực hiện kích hoạt định danh điện tử mức độ 1 trở lên và không dùng sim điện thoại, cũng như sim không chính chủ nên việc nộp hồ sơ nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” gây khó khăn cho quá trình thực hiện phải uỷ quyền cho thành viên khác trong gia đình đi nộp hồ sơ thay.

 

Việc chuyển hồ sơ liên thông do công dân nộp từ Cổng dịch vụ Công quốc gia sang phần mềm chuyên ngành (phần mềm hộ tịch) của ngành Tư pháp còn chậm phải chờ đồng bộ, có trường hợp công dân nộp hồ sơ xong phải một, hai ngày sau công chức Tư pháp - Hộ tịch mới tiếp nhận được hồ sơ trên phần mềm hộ tịch để thực hiện, gây chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ.

 

Việc đăng nhập phần mềm hộ tịch điện tử có thời gian vẫn bị lỗi không đăng nhập được hoặc có đăng nhập được nhưng bị chậm, gây khó khăn cho người thực hiện các hồ sơ liên thông 02 nhóm TTHC liên thông.

 

Đối với liên thông đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh, phía công chức Tư pháp - Hộ tịch đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển thành công yêu cầu cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ và yêu cầu đưa thông tin của trẻ về đúng hộ gia đình cũng rất khó khăn.

 

Tờ khai đăng ký thường trú của Công an yêu cầu nhiều người ký tên (chủ hộ, cha, mẹ trẻ) như vậy 01 một người đi nộp hồ sơ, in tờ khai rồi lại về xin đủ chữ ký để nhập khẩu chop trẻ gây khó khăn cho người dân.

 

Liên quan đến Phần mềm liên thông

 

Phần mềm triển khai 02 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” còn bị lỗi (không tìm thấy hồ sơ, ký số hoặc đóng dấu số bị lỗi) dẫn đến kéo dài thời gian khi xử lý hồ sơ.

 

Các trường hợp đăng ký khai tử không thuộc đối tượng hỗ trợ mai táng phí và các trường hợp đăng ký lại khai sinh không thực hiện nhập liên thông được nên tỷ lệ thực hiện số hồ sơ liên thông trên tổng số hồ sơ phát sinh thực tế đạt số lượng ít.

 

Đối với TTHC liên thông trong việc thực hiện nội dung “Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” còn gặp khó khăn, hiện nay các địa phương cấp cơ sở chưa thực hiện, vì đến nay chưa triển khai thực hiện tiếp nhập, giải quyết hồ sơ TTHC liên thông về Hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng trên hệ thống.

 

Đối với TTHC liên thông về đăng ký khai tử do cần phải điều chỉnh chủ hộ trước khi thực hiện liên thông, do đó ảnh hưởng đến kết quả thực hiện; việc chuyển hồ sơ, đồng bộ trạng thái giữa phần mềm chuyên ngành và phần mềm dịch vụ công còn chậm; phần mềm dịch vụ công thường xuyên gặp lỗi (như thông báo lỗi: không thể truy cập cổng thông tin, lỗi xác thực từ Cổng Dịch vụ công quốc gia ...).

 

Về Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử:  Hạ tầng kỹ thuật của Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp chưa được nâng cấp, đồng bộ kết nối với Cơ sở dữ liệu dân cư khi liên thông cấp số định danh cá nhân vẫn bị lỗi dẫn đến việc giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh đôi lúc còn bị chậm, gây khó khăn cho người thực hiện, bức xúc cho người dân; chức năng ký số yêu cầu phải cập nhật phiên bản phần mềm ký số mới nhất trong khi nhiều máy của cấp xã có cấu hình thấp không hỗ trợ cài đặt phiên bản ký số mới. Bộ Tư pháp chưa hoàn thiện các tính năng phần mềm Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung để đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC đặc biệt là chữ ký số Giấy khai sinh, Trích lục khai tử.

 

Về Phần mềm của ngành Y tế: Bộ Y tế chưa chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế cấp Giấy chứng sinh, Giấy báo tử theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là mã Giấy chứng sinh, Giấy báo tử để phục vụ thực hiện dịch vụ công liên thông.

 

Phần mềm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội: Thời gian qua Cục Bảo trợ xã hội đã hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã trên địa bàn tỉnh nộp hồ sơ giải quyết mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội từ cấp xã lên cấp huyện thông qua Hệ thống Dịch vụ công Bảo trợ xã hội (Dvcbtxh.molisa.gov.vn); tuy nhiên quy trình này chưa phù hợp với Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh (vì trên địa bàn tỉnh đây là thủ tục hành chính được tiếp nhận tại cấp huyện), do đó gây lúng túng cho cấp xã trong quá trình thực hiện./.

 

                                                                                      Trịnh Minh