Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Rà soát các dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hết thời gian bố trí vốn
Ngày đăng: 02/12/2023  20:49
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/12/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 10064/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát các dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hết thời gian bố trí vốn.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Thông báo số 497/TB-VPCP ngày 30/11/2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với Dự án sử dụng nguồn thu hợp pháp của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

Để có cơ sở đánh giá tác động, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 497/TB-VPCP nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan rà soát, báo cáo một số nội dung liên quan đến các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ, cơ quan, địa phương mình quản lý như sau:

 

Danh mục dự án và mức vốn bố trí cho dự án từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ, cơ quan, địa phương mình quản lý thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

 

Các dự án còn nhu cầu bố trí vốn từ nguồn thu hợp pháp trong kế hoạch các năm 2024, 2025 nhưng đã hết thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công.

 

Đề nghị các Cơ quan khẩn trương triển khai các nội dung nêu trên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 04/12/2023 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

 

Trịnh Minh