Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Thống nhất chủ trương thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Kon Tum
Ngày đăng: 02/12/2023  20:51
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 01/12/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Văn bản số 1277/TTg-ĐMDN gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum.

Theo đó, xét Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2023), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ về việc phê duyệt chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

 

Đồng ý phê duyệt chủ trương thành lập Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định thành lập Công ty theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ Tài chính, Nội vụ tại các văn bản nêu trên về việc: Xử lý tài chính, tài sản trong quá trình thành lập Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước; Xác định rõ trách nhiệm của Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum trong việc bàn giao và tiếp nhận các công trình thủy lợi, bảo đảm đúng quy định pháp luật và duy trì sự vận hành liên tục các công trình thủy lợi theo kế hoạch quản lý, khai thác đã phê duyệt.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo, đề xuất tại Hồ sơ trình nêu trên; bảo đảm sau khi thành lập Công ty, sẽ chỉ đạo Doanh nghiệp này quản lý, khai thác, hoạt động đạt hiệu quả cao, phục vụ tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp và góp phần phát triển ổn định, bền vững kinh tế của địa phương./.

 

Trịnh Minh