Chủ nhật, Ngày 14/04/2024 -

Điều chỉnh thông tin thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2023
Ngày đăng: 27/12/2023  21:36
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 27/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 652/QĐ-UBND điều chỉnh thông tin đối với 06 trường hợp tại danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Theo đó, điều chỉnh bổ sung các thông tin về trình độ đạo tạo, đối tượng ưu tiên, đối tượng miễn thi ngoại ngữ, vị trí đăng ký tuyển dụng đối với các thí sinh: Đỗ Hoàng Giang, Tô Thị Ngọc Trinh, Cao Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Hải Kỳ và Trương Thị Hậu.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh