Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Họp Hội đồng bình chọn và công bố sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2023
Ngày đăng: 02/01/2024  14:57
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 02/01, Hội đồng bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023 (Hội đồng) tổ chức cuộc họp nhằm thảo luận, bình chọn, thống nhất và công bố các sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2023. Đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

 

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc Hội đồng và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh.

 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan thường trực Hội đồng): Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Kon Tum năm 2023, Cơ quan thường trực Hội đồng đã đề nghị các cơ quan, đơn vị đề xuất sự kiện theo quan điểm của cơ quan, đơn vị mình; Trên cơ sở hồ sơ đề cử từ các đơn vị, Tổ giúp việc bình chọn 26 sự kiện đã họp bàn, bỏ phiếu và thống nhất chọn 12 sự kiện trình lên Cơ quan thường trực Hội đồng.

 

Từ 12 sự kiện nổi bật được chọn, Cơ quan thường trực Hội đồng đã tổ chức hoạt động bình chọn lấy ý kiến công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm lựa chọn ra 10 sự kiện tiêu biểu nhất trong năm 2023. Kết quả, đã nhận hơn 7.000 ý kiến bình chọn

 

Thành viên Hội đồng tham gia ý kiến tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, Cơ quan thường trực Hội đồng báo cáo tóm tắt 12 sự kiện được các cơ quan, đơn vị giới thiệu đưa vào danh sách bình chọn sự kiện tiêu biểu năm 2023. Chủ tịch Hội đồng định hướng thành viên tập trung thảo luận, cho ý kiến sâu theo từng sự kiện để các thành viên bỏ phiếu lựa chọn ra 10 sự kiện của nổi bật năm 2023 của tỉnh.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng.

 

Đồng chí nhấn mạnh, việc bình chọn và công bố các sự kiện nổi bật của tỉnh trong năm 2023 có ý nghĩa hết sức quan trọng; qua kết quả các sự kiện thể hiện được sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng bộ tỉnh. Do đó, cần lựa chọn các sự kiện tiêu biểu mang tính lan tỏa sâu rộng, có tác động tích cực đối với đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và sự phát triển mọi mặt của tỉnh.

 

Đối với những vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng chí yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, các thành viên trong Hội đồng nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện công tác tham mưu, đề xuất, bình chọn trong năm tới đảm bảo thời gian và theo các tiêu chí đã ban hành trong kế hoạch.

 

Trên cơ sở kết quả bình chọn tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan thường trực Hội đồng sớm hoàn thiện các quy trình, thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định./.

 

Lê Hằng