Thứ 4, Ngày 21/02/2024 -

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 05 - 08/02/2024
Ngày đăng: 09/02/2024  06:48
Mặc định Cỡ chữ
(http://kontum.gov.vn): Tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn; Bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024; Tăng cường ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật qua biên giới vào tỉnh; Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2040... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05 - 08/02/2024.

 

Ảnh minh họa

 

Tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn

 

Tại Công văn số 462/UBND-HTKT ngày 05/02, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp bảo đảm TTATGT trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024 theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

 

Chủ động chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu TNGT, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân; có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

 

Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra TNGT, ùn tắc giao thông trên địa bàn. Phân công người có thẩm quyền tổ chức trực theo chế độ 24/7, báo cáo tình hình bảo đảm TTATGT trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo quy định.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bảo đảm TTATGT tại đơn vị, địa phương mình.

 

Bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo

 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024; tại Công văn số 469/UBND-NC ngày 06/02, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; không để diễn ra việc lợi dụng lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến văn hóa, xã hội và an ninh, trật tự...

 

Chỉ đạo triển khai công tác đảo đảm an ninh, trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nhất là các cơ sở thờ tự; hạn chế đốt đồ mã, vàng mã gây tốn kém, lãng phí hoặc không đúng nơi quy định.  

 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công...

 

Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024

 

Ngày 06/02, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Đoàn kết - Trách nhiệm - Chủ động vượt khó - Quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum năm 2024”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước theo hướng: Tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động, quyết tâm phấn đấu thi đua thực hiện hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua; có chính sách khuyến khích và biện pháp bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo quy định; Lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời theo quy định.

 

Các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh năm 2024 xây dựng nội dung và tổ chức ký kết giao ước thi đua gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị thành viên; phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong chỉ đạo, quản lý cũng như tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua năm 2024 và những năm tiếp theo.

 

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật qua biên giới vào tỉnh

 

Tại Công văn 472/UBND-NNTN ngày 06/02, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào địa bàn tỉnh theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND và Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặc chẽ đối với các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tiêu thụ tại địa bàn; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và an toàn thực phẩm; trường hợp phát hiện nhập lậu trái phép phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

 

Tăng cường công tác truyền thông nguy cơ về các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; tổ chức vận động Nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu trái phép vào Việt Nam.

 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào địa bàn tỉnh dẫn tới các dịch bệnh nguy hiểm ở động vật từ bên ngoài xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh.

 

Phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2040

 

Tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 08/02, UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 với tính chất, chức năng: Là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội và khoa học - kỹ thuật của tỉnh Kon Tum; là một trong những vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum về thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến; là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và giao lưu quốc tế; là đô thị sinh thái, mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử, dân tộc vùng Tây Nguyên; có vị trí quốc phòng, an ninh quan trọng của vùng Bắc Tây Nguyên.

 

Về định hướng tổ chức không gian đô thị, kế thừa định hướng của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 01/11/2016; phát triển thành phố Kon Tum thành một thành phố hiện đại, sôi động và bền vững theo mô hình “Thành phố xanh mới - New Green City”. Cấu trúc đô thị đa trung tâm, dựa trên hệ thống giao thông tổ chức dạng hướng tâm, 03 vành đai và hành lang xanh dọc sông Đăk Bla và các suối.../.

 

Thái Ninh