Chủ nhật, Ngày 21/04/2024 -

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Ngày đăng: 22/02/2024  10:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 593/UBND-KTTH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

 

Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cụ thể như sau:

 

Rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành, có phản ứng kịp thời, hiệu quả, giải quyết tháo gỡ dứt điểm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh,... tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tạo khí thế thi đua để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024.

 

Tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước, nhất là những vấn đề mới phát sinh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp cụ thể nhằm giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Chủ động theo dõi sát diễn biến để kịp thời có các giải pháp cân đối cung cầu, ổn định giá cả thị trường thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhất là các mặt hàng, dịch vụ có nhu cầu tăng cao như ăn uống, vận tải, du lịch tại các điểm vui chơi, thăm quan, lễ hội, ...

 

Tập trung xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII.

 

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024; coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo động lực “tăng tốc” cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

 

Triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án ngay từ đầu năm. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình giải ngân theo quy định, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền có giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, ...

 

Tập trung thúc đẩy tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, các công trình trọng điểm của tỉnh... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi công các dự án được giao làm cơ quan chủ quản.

 

Quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thực chất cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định kinh doanh. Tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024.

 

Kịp thời khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng phù hợp để ghi nhận, động viên các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh thần phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

 

Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...; lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh các nội dung sau:

 

Lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định; đồng thời, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện theo nội dung thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo kịp thời, khả thi, thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định của pháp luật đất đai, pháp luật quy hoạch. Tổ chức kiểm kê đất đai năm 2024 theo quy định pháp luật.

 

Tham mưu UBND tỉnh nhanh chóng triển khai các quy định của Luật Đất đai năm 2024 ngay sau Luật có hiệu lực thi hành.

 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh mức chi hỗ trợ, mức quà tặng cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo quy trình, quy định.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh:

 

Tổ chức Chương trình Lễ hội đón giao thừa mừng Xuân mới nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm với quy mô cấp tỉnh nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh đón Tết cổ truyền của dân tộc.

 

Tiếp tục triển khai Đề án trang bị cồng, chiêng cho các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả; rà soát, mời các nghệ nhân tiến hành việc chỉnh chiêng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát, tạo điều kiện theo quy định của pháp luật cho Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum mở rộng quy mô, nâng cao công suất, lắp đặt hệ thống đường ống, đảm bảo năng lực cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum; đồng thời, tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư các nhà máy cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh./.

 

Vũ Huệ - Trần Khoa